VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie kształci na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, na kierunku wzornictwo.

Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia potwierdzający nadanie kwalifikacji pełnej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 na studia w Uczelni odbywa się bez egzaminów wstępnych, na podstawie postępowania rekrutacyjnego.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15.03.2020 r. do 30.09.2020 r.

Wybierając VIAMODA Szkołę Wyższą wybierasz najwyższą jakość kształcenia, kreatywność w projektowaniu i zarządzaniu oraz branżowe know-how! 

Wybór idealnej kariery, podobnie jak i rozwijanie dalszych kompetencji na bardzo dynamicznym rynku mody i w branżach kreatywnych, nie jest prostym zadaniem.

Ułatwiając Ci wybór dostosowanej do Twoich indywidualnych oczekiwań i pragnień ścieżki kariery, oferujemy indywidualne spotkania z ekspertem rekrutacji, który przedstawi program i ułatwi podjęcie najlepszej decyzji zarówno w zakresie studiów I stopnia lub studiów podyplomowych. 

 

JESTEŚ  JUŻ  ZDECYDOWANY ?  PRZEJDŹ  DO  ZAKŁADKI     >>>    

 

SPRAWDŹ OFERTĘ EDUKACYJNĄ VIAMODA SZKOŁY WYŻSZEJ:

 

MASZ PYTANIE LUB CHCIAŁBYŚ UMÓWIĆ SIĘ NA KONSULTACJE? CZEKAMY NA TWÓJ TELEFON LUB E-MAIL!

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999