Konkurs FASHION FUTURE skierowany jest do uczniów klas maturalnych szkół średnich (Matura 2022), którzy marzą o profesjonalnej edukacji w obszarze mody.

Nagroda specjalna konkursu FASHION FUTURE VIAMODA to stypendium edukacyjne w wysokości 50 tysięcy złotych. 

Tematem tegorocznej edycji konkursu FASHION FUTURE 2022 jest: „Upcycled Fashion Challenge”.


LISTA UCZESTNIKÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PÓŁFINAŁU KONKURSU:
 
1. Andrushenkava Katsiaryna Gimnzajum nr 40 w Mińsku 
2. Brodzińska Marta LO nr 1 im. M. Kopernika w Katowicach
3. Dębska Zuzanna I LO im. Księcia A. J. Czartoryskiego w Puławach
4. Głazik Aniela Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wlkp.
5. Góra Joanna Technikum Usługowo-Gospodarcze Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie
6. Nizik Paulina ZS Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Staszica z Oddziałami Integracyjnymi w Białymsotku
7. Nowak Oliwia LO COSINUS w Poznaniu
8. Polakowska Martyna ZS Gastronomiczno-Hotelarskich im. M. Skłodowskiej-Curie w Grudziądzu
9. Powroźnik Piotr Zespół Szkół Gospodarczych im. M. Spytka Ligęzy w Rzeszowie
10. Puławska Julia Zespół Szkół Plastycznych im. W. Hasiora w Koszalinie
11. Strasz Roksana Efekt Sp.z o.o. Szkoły dla dorosłyvh w Katowicach
12. Tsar Arseni Gimnazjum nr 7 w Mińsku 
13. Ziółkowska Dominika I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
 


Konkurs składa się z czerech etapów. Uczestnicy proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przygotowanie i przesłanie na adres Uczelni projektów konkursowych.
Uczestnicy wyłonieni w I etapie, zostaną zaproszeni do udziału w seminarium pomocnym w przygotowaniu finałowego projektu konkursowego. 
Na podstawie przesłanych prac uczestników seminarium Jury konkursu wyłoni dwunastu półfinalistów w każdym z obszarów konukrsu. Półfinaliści realizując swoje projekty, będą mogli korzystać grzecznościowo ze wsparcia laboratorium technologicznego Uczelni, a także z porady ekspertów VIAMODA.

Zrealizowane projekty zostaną zaprezentowane podczas profesjonalnej sesji zdjęciowej, która odbędzie się 04 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Uczelni.

Zwieńczeniem Konkursu będzie wyłonienie Zwycięzców w poszczególnych obszarach.


Nadesłane projekty oceniać będzie Jury, w skład którego wejdą wykładowcy VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie oraz przedstawiciele partnera merytorycznego konkursu - firmy LPP.

REGULAMIN

 
ETAPY KONKURSU:
Etap I
W pierwszym etapie wyłonionych zostanie po dwadzieścia najlepszych prac z każdego obszaru konkursowego, spełniających kryteria regulaminowe.
 • Prace wraz z formularzem powinny zostać dostarczone w papierowej teczce na adres uczelni: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa, z dopiskiem Konkurs FASHION FUTURE;
 • Termin nadsyłania prac do VIAMODA Szkoła Wyższa upływa z dniem 25.02.2022.
 • W przeciągu tygodnia zostanie opublikowana lista dwudziestu osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.
Etap II
 • Wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni do VIAMODA Szkoła Wyższa na jednodniowe Seminarium, które będzie miało na celu pomóc uczestnikom w przygotowaniu finałowego projektu.
 • I część seminarium odbędzie się 19 marca o godzinie 11.00 za pośrednictwem MS TEAMS.
Etap III
 • Przygotowanie projektu finałowego, według kryteriów zawartych w Regulaminie Konkursu.
 • Termin nadsyłania prac do VIAMODA Szkoła Wyższa upływa z dniem: termin przesunięty do 22.04.2022.
 • Do dnia 29.04.2022 zostanie opublikowana lista dwunastu półfinalistów.
Etap IV
Na tym etapie półfinaliści realizują swoje projekty finałowe, i w zależności od obszaru konkursowego obszywają ubiory, przygotowują sesje wizerunkowe lub krótkie filmy, bądź prezentacje.
 • Ostateczne projekty finałowe muszą być dostarczone do Uczelni do dnia 04.06.2022 do godziny 10.00
 • Profesjonalna sesja fotograficzna odbędzie się 04.06.2022 w siedzibie Uczelni.
 • Do dnia 10.06.2022 spośród uczestników sesji fotograficznej Jury wyłoni trzech finalistów, którzy w dniach 13.06.2022 - 15.06.2022 przystąpią online do prezentacji swojego projektu przed Jury konkursu. 
Jury konkursu do 27.06.2022 wyłoni Laureata (zwycięzcę) konkursu.

Organizatorem konkursu jest VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie, która wspiera edukację młodych talentów w modzie, dlatego też główną nagrodą w konkursie jest stypendium edukacyjne w wysokości 50 tysięcy złotych, przeznaczone na kształcenie na studiach licencjackich w VIAMODA.

ETAP I w skrócie:
Uczestnicy proszeni są o wypełnienie formularza konkursowego znajdującego się na www.viamoda.edu.pl oraz przygotowanie i przesłanie na adres Uczelni prac konkursowych do 25 lutego 2022.
PROJEKTOWANIE UBIORU: dwa (2) spójne projekty ubiorów całych sylwetek damskich lub męskich, które będą wykorzystywały technikę upcyclingu, tj. ponowne użycie gotowych ubrań, ich dekonstrukcję, modyfikację i zastosowanie elementów w gotowym projekcie. Projekty muszą być przedstawione w formie kolorowych rysunków wykonanych dowolną techniką graficzną. Do projektów należy dołączyć opis wyjaśniający założenia projektowe.
STYLIZACJA i MULTIMEDIA: dwie (2) pełne stylizacje sylwetki (góra i dół) w formie maksymalnie 6 (po 3 dla każdej stylizacji) zdjęć poglądowych (format jpg, png lub tiff, wydrukowanych oraz zapisanych na płycie CD). Do stylizacji należy wykorzystać używane ubrania i dodatki, które mogą być przetworzone za pomocą techniki upcyclingu (modyfikacja, dekonstrukcja gotowych ubrań i zastosowanie przetworzonych asortymentów lub ich fragmentów w nowym projekcie). Projekty muszą być przedstawione w formie realnych stylizacji na manekinie/sylwetce udokumentowanych w formie zdjęć z zachowaniem powyższych założeń. Do projektów należy dołączyć opis wyjaśniający założenia stylizacyjne. 
KOMUNIKACJA MARKI: stworzenie koncepcji nowej marki lub strategii dla marki już istniejącej na rynku o charakterze proekologicznym, obejmującej w swoich założeniach także działania w obszarach sustainablility (z ang.: zrównoważony rozwój biznesu) lub/i CSR (z ang.: społeczna odpowiedzialność biznesu).Kontakt w sprawie Konkursu:
rekrutacja@viamoda.edu.pl