DR PIOTR KACZMAREK-KURCZAK

Wieloletni pracownik Akademii Leona Koźmińskiego, najpierw w Katedrze Zarządzania a obecnie w Centrum Przedsiębiorczości i Katedrze Przedsiębiorczości. Zajmuje się kilkoma obszarami: jako badacz koncentruje się na procesie przedsiębiorczym, czyli odkrywaniu okazji biznesowych i sposobach ich wykorzystania. Jako doradca i konsultant zajmuje się głównie innowacją i zarządzaniem zmianą, działa na styku obszaru biznesu i IT (procesy biznesowe, rozwój kapitału ludzkiego, prace badawczo-rozwojowe, nowe produkty). Ekspert, doradca i trener w projektach Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, Stołeczne Forum Przedsiębiorczości, Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, M-House, Market Basket, Inventorum, Akademia Młodego Menedżera, Innowator Mazowsza i wiele innych. Wspomagał rozwój m. in. Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii, klastra technologii medycznych MedSIlesia, Centrum Przedsiębiorczości SMOLNA, Centrum Kreatywności TARGOWA itd.

Autor publikacji z dziedziny zarządzania i przedsiębiorczości w dodatku JA-MY-ONI czasopisma POLITYKA, w pismach „Problemy zarządzania” i „JMBA.CE” oraz publikacji zagranicznych. Wykładowca VIAMODA w latach 2016-2022.