MGR ELWIRA KRUPA

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, tłumacz, lektor języka angielskiego i wykładowca akademicki. Ukończyła anglistykę, polonistykę, podyplomowe studia amerykanistyczne w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW oraz studia glottodydaktyczne w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.

Od początku pracy zawodowej jako wykładowca języka angielskiego związana jest ze szkołami i uczelniami o profilu artystycznym, dla których zajęcia prowadzi w oparciu o autorski program nauczania języka angielskiego zawodowego (English for Specific Purposes). Specjalizuje się w nauczaniu języka branżowego w sektorze mody, współpracuje jako tłumacz z magazynami modowymi i portalami, prowadzi warsztaty języka branżowego i szkolenia w firmach odzieżowych.