MGR NATALIA BUBLYK

Współpracuje z VIAMODA Szkołą Wyższą od jej założenia. Ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Wyższą Przemysłu Lekkiego we Lwowie. Kontynuowała naukę w Lwowskim Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki, na kierunku ekonomia międzynarodowa, gdzie zdobyła stopień magistra. Swoją wieloletnią i bogatą wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie w praktycznym funkcjonowaniu firm konfekcyjnych na rynku krajowym i zagranicznym, (współpraca z Chinami, Rosją, Białorusią, Ukrainą, Niemcami, Danią, Francją, Holandią) fachowo przekazuje studentom w ramach zajęć w Pracowni Realizacji Wzorów. Opracowała autorską koncepcję zajęć praktycznych i prowadzi cykl oryginalnych zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Wzornictwo, specjalność Projektowanie ubiorów i zarządzanie technologią. Uczy studentów zasad dobrego krawiectwa od podstaw, tworzy razem z nimi ich autorskie kolekcje na pokazy, konkursy, projekty dyplomowe. Swoją pracą, z zaangażowaniem i pasją inwestuje zdobyte doświadczenie zawodowe w proces kształcenia polskich profesjonalistów, świadomych teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania branży mody, dysponujących wiedzą, kwalifikacjami i umiejętnościami poszukiwanymi przez pracodawców krajowych i zagranicznych. Wykładowca VIAMODA w latach 2014-2020.