DESIGN + TECHNOLOGY + MANAGEMENT

 

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie jest centrum edukacyjnym kształcącym w zakresie branż kreatywnych z obszaru mody oraz sztuki kulinarnej. Te pozornie odległe płaszczyzny tematyczne mają wiele wspólnych mianowników - począwszy od otwarcia na nowe trendy i modę, dostrzeganie zmian w otaczającym nas świecie, nastawienie na niekonwencjonalne i twórcze działania przy jednoczesnym uwzględnianiu oczekiwań klientów, znajomość technik i technologii właściwych dla danej specjalności projektowej, a skończywszy na zrozumieniu aspektów biznesowych i zarządczych, warunkujących właściwe funkcjonowanie na rynku. 

 

VIAMODA Szkoła Wyższa prowadzi studia na kierunku Wzornictwo na dwóch poziomach kształcenia: studia I stopnia (licencjackie) oraz specjalistyczne studia podyplomowe, a także oferuje profesjonalne szkolenia dedykowane kadrze zarządzającej przemysłu odzieżowego i branży kulinarnej, pasjonatom i profesjonalistom działającym zawodowo i hobbystycznie w obszarach FASHION i FOOD.

  

VIAMODA Szkoła Wyższa kształci w oparciu o autorski program nauczania, który umożliwia kompleksowe przygotowanie specjalistów do potrzeb wymagającego rynku branż kreatywnych. Studenci zdobywają umiejętność łączenia wiedzy odnoszącej się do różnorodnych obszarów w wybranej dziedzinie. W przypadku FASHION są to m.in. procesy projektowania, kształtowanie wyczucia estetyki, szeroko rozumianej mody i trendów oraz kompetencji zarządczych i biznesowych. W efekcie czego studenci rozumieją reguły rządzące rynkiem mody i branżą kulinarną, mają zdolność kreowania i umiejętnego zarządzania marką, a także świadomie budują jej tożsamość i oryginalność. Wachlarz tych kompetencji pozwala właściwie zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego oraz budowania kariery.

 

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie, jako Uczelnia mająca uprawnienia do prowadzenia studiów wyższych akredytowanych przez MNiSW RP, posiada minimum kadrowe złożone z nauczycieli akademickich specjalizujących się w szeroko pojętym designie oraz branży odzieżowej, posiadających wieloletnią praktykę na uczelniach artystycznych i technicznych w Polsce i za granicą, doświadczenie w pracy ze studentami, promotorów prac licencjackich, magisterskich i doktoratów z obszaru sztuki i wzornictwa, autorów fachowych publikacji i prezentacji, prowadzących branżowe szkolenia i kursy.

 

 

CENTRUM TWÓRCZEGO ROZWOJU

VIAMODA Szkoła Wyższa to doskonałe miejsce rozwijania kreatywności i stosowania w praktyce metod twórczego działania. W procesie edukacyjnym Uczelnia wspiera wszechstronny rozwój osobowości oraz wrażliwości studentów i słuchaczy, pomaga w rozumieniu aktualnych i nadchodzących zmian,  mobilizuje do indywidualnych poszukiwań unikalnych form ekspresji, inspirujących rozwiązań, nowoczesnych idei i niepowtarzalnych koncepcji.

 

 

SYNERGIA WIEDZY & PRAKTYKI

VIAMODA Szkoła Wyższa jest Uczelnią łączącą kreatywność z praktyką. Wiedza i umiejętności przekazywane są studentom i słuchaczom przez znakomitych nauczycieli akademickich, którzy łączą zdolności pedagogiczne, rzetelną widzę i doświadczenie w praktycznym funkcjonowaniu na rynku. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć projektowych oraz warsztatów, realizowane są w kompleksowo wyposażonych audytoriach, pracowniach i laboratoriach. Uczelnia organizuje regularne cykle spotkań z ekspertami branżowymi - partnerami VIAMODA, wśród których znajdują się specjaliści z uznaną pozycja zawodową, zarówno z polskich, jak i zagranicznych firm przemysłu mody oraz najlepszych restauracji i firm działających w branży gastronomicznej. Dzięki temu Uczelnia kształci profesjonalistów, świadomych teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania obu rynków, dysponujących wiedzą, kwalifikacjami i umiejętnościami poszukiwanymi przez pracodawców. VIAMODA wskazuje jaką ścieżkę kształcenia wybrać i w jaki sposób, po zakończonych studiach znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, pokazuje szeroki wachlarz możliwości, realizowania zainteresowań i zdobywania umiejętności potrzebnych do wykonywania wielu atrakcyjnych profesji związanych z przemysłem mody i branżą kulinarną. Już na etapie nauki daje studentom wsparcie doradcze i profesjonalne kontakty w branży.

 

 

WIEDZA NA POZIOMIE EUROPEJSKIM & GLOBALNE MOŻLIWOŚCI

VIAMODA Szkoła Wyższa zapewnia wykształcenie zgodne ze standardami i wymogami europejskimi, przygotowując swoich studentów do pracy na polskim rynku oraz na konkurencyjnych rynkach zagranicznych. Uczelnia prowadzi wszechstronny program wsparcia w ramach współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+, obejmujący stypendia, staże i praktyki w cenionych przedsiębiorstwach z sektora mody i branży kulinarnej, a także lektoraty, programy wymiany dla studentów i wykładowców. Pozwala nam to uzyskać efekty procesu dydaktycznego na światowym poziomie.

 

Wśród światowych partnerów VIAMODA można wyróżnić m.in. szkoły zrzeszone w Pallazi Florence Assosiation for  International Education tj.  Florence University of the Arts, Apicius International School of Hospitality, The School of Fashion and Accessories Studies and Technology, czy też jedną z najlepszych szkół mody na świecie - Central Saint Martins College of Art and Design at the University of the Arts London. W ramach Programu Erasmus+ VIAMODA Szkoła Wyższa podpisała również umowy bilateralne z: The Swedish School of Textiles University of Borås (Borås, Szwecja), National College of Art and Design (Dublin, Irlandia), Óbuda University (Budapeszt, Węgry), Vilnius College of Design (Wilno, Litwa) oraz Faculty of Design (Trzin, Słowenia).

 

Uczelnia kładzie także nacisk na wszechstronny i kierunkowy rozwój kompetencji językowych studentów studiów I stopnia, niezbędnych do funkcjonowania zawodowego na arenie międzynarodowej. Poprzez bezpośrednie spotkania z ekspertami z branż kreatywnych (fashion i food) studenci i słuchacze VIAMODA zdobywają praktykę i cenne kontakty zawodowe.

 

 

VIAMODA – MARKA NA POLSKIM RYNKU EDUKACYJNYM

Uczelnia oferuje unikatowy program kształcenia łączący elementy designu odwołujące się do wrażliwości artystycznej studentów z praktyczną umiejętnością projektowania obiektów użytkowych, osadzonych w praktyce wzornictwa o najwyższych walorach estetycznych i jakościowych, a także budowania wizerunku i rozwijania strategii produktowej na rynku.

 

  

 

OBSZARY EDUKACYJNE I POZIOMY KSZTAŁCENIA

 

  • STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) – link