DESIGN & TECHNOLOGY & MANAGEMENT

 

VIAMODA jest Uczelnią kształcącą w obszarach mody i designu, a także sztuk kreatywnych obejmujących aranżację przestrzeni, fotografię tradycyjną, mobilną oraz video.

Studia licencjackie i podyplomowe, krótkie specjalistyczne kursy oraz szkolenia Executive oferowane przez VIAMODA są kompilacją profesjonalnej wiedzy, praktyki biznesowej i kreatywności. VIAMODA to doskonałe miejsce rozwijania kompetencji i niezależności w twórczym działaniu, a także odkrywania indywidualnych form ekspresji.

 

>  SYNERGIA WIEDZY, PRAKTYKI & KREATYWNOŚCI

Innowacyjna wiedza, technologiczne know-how oraz praktyka biznesowa są kluczem do sukcesu w branżach kreatywnych. Nadrzędnym celem Uczelni jest więc kształcenie specjalistów branżowych z praktycznym doświadczeniem oraz umożliwienie im płynnego wejścia i odniesienia sukcesu na rynku. 

Siłę Uczelni stanowi kadra złożona z nauczycieli akademickich oraz praktyków działających aktywnie w modzie, designie, sztukach wizualnych oraz branżach innowacyjnych technologii, towarzyszących tym dziedzinom. Nasi wykładowcy posiadają wieloletnią praktykę w pracy ze studentami w Polsce i za granicą, a także bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu projektów dyplomowych. Wielu z nich zalicza się do grona autorów fachowych publikacji i wystąpień oraz prowadzi branżowe szkolenia i kursy, w przypadku których aspekty praktyczne są elementem wiodącym.

Wiedza i kreatywność mogą iść w parze. VIAMODA wspiera więc w procesie edukacyjnym wszechstronny rozwój osobowości oraz wrażliwości studentów, pomaga w rozumieniu aktualnych i nadchodzących trendów determinujących funkcjonowanie branż kreatywnych, a także mobilizuje do poszukiwania inspirujących rozwiązań, nowoczesnych idei i niepowtarzalnych koncepcji.

Kładąc nacisk na indywidualny rozwój studenta, VIAMODA zapewnia pracę w małych grupach i zespołach projektowych oraz aktywizuje do realizacji praktyk w istotnym wymiarze.   

>  SZEROKI WACHLARZ KSZTAŁCENIA

Program studiów realizowany jest na kierunku Wzornictwo, w ramach akredytacji MNiSW RP.

Studenci studiów I stopnia (licencjackich) mają do wyboru kilka specjalności, w tym projektowanie ubioru, komunikację w modzie, aranżację przestrzeni czy fotografię. Absolwenci studiów licencjackich na koniec ścieżki kształcenia uzyskują dyplom studiów wyższych.    

Bogata oferta studiów podyplomowych dedykowana jest w szczególności osobom mocno osadzonym na rynku pracy, którzy poszukują pogłębionej specjalistycznej wiedzy i praktycznego spojrzenia na branżę, ujętych w zwartej formule niestacjonarnych rocznych studiów. Absolwenci uzyskują świadectwa studiów podyplomowych akredytowane przez MNiSW RP. 

VIAMODA oferuje również specjalistyczne kursy skierowane do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w obszarze swoich zainteresowań związanych z modą, fotografią i szeroko pojętym designem. 

Kadrze zarządzającej, managerom oraz profesjonalistom VIAMODA proponuje Szkolenia Executive, których program opracowywany jest zgodnie z indywidualnymi potrzebami i w oparciu o najlepszych ekspertów współpracujących z Uczelnią z danej dziedziny.  

Zagraniczni studenci studiów I stopnia mogą także skorzystać z kursów języka polskiego, które umożliwiają pełne uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach podczas studiów, a także sprawne funkcjonowanie w branży po zakończeniu etapu edukacji. 

Uczelnia organizuje regularne cykle spotkań z ekspertami branżowymi - partnerami VIAMODA, wśród których znajdują się praktycy, zarówno z polskich, jak i zagranicznych firm z branży mody, aranżacji przestrzeni czy fotografii. 

 

> STANDARDY EUROPEJSKIE & GLOBALNE MOŻLIWOŚCI

VIAMODA Szkoła Wyższa zapewnia wykształcenie zgodne ze normami i wymogami europejskimi, przygotowując swoich studentów do pracy na polskim rynku oraz na konkurencyjnych rynkach zagranicznych. Uczelnia prowadzi wszechstronny program wsparcia w ramach współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+, obejmujący stypendia, staże i praktyki w cenionych przedsiębiorstwach z sektorów kreatywnych, a także lektoraty, programy wymiany dla studentów i wykładowców, co pozwala uzyskać efekty procesu dydaktycznego na światowym poziomie. 

Wśród światowych partnerów VIAMODA można wyróżnić m.in. szkoły zrzeszone w Pallazi Florence Assosiation for  International Education tj.  Florence University of the Arts, Apicius International School of Hospitality, The School of Fashion and Accessories Studies and Technology, czy też jedną z najlepszych szkół mody na świecie - Central Saint Martins College of Art and Design at the University of the Arts London. W ramach Programu Erasmus+ VIAMODA Szkoła Wyższa podpisała również umowy bilateralne z: The Swedish School of Textiles University of Borås (Borås, Szwecja), National College of Art and Design (Dublin, Irlandia), Óbuda University (Budapeszt, Węgry), Vilnius College of Design (Wilno, Litwa) oraz Faculty of Design (Trzin, Słowenia).

 

>  POTENCJAŁ UCZELNI

Zajęcia prowadzone są w profesjonalnie wyposażonych i przestronnych salach wykładowych, specjalistycznych pracowniach i laboratoriach technologicznych. 

VIAMODA zapewnia swoim studentom dostęp do polskich i zagranicznych publikacji z obszaru mody, designu, aranżacji przestrzeni oraz fotografii modowej.

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999

 

POZIOMY KSZTAŁCENIA

 

> STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

> STUDIA PODYPLOMOWE

> KURSY I WARSZTATY WEEKENDOWE

> SZKOLENIA EXECUTIVE