Umiejętność właściwego projektowania wizerunku marki modowej, wykreowania unikalnego storytelling’u wokół niej oraz stworzenia jej wyrazistego obrazu w oczach konsumentów jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed specjalistami komunikacji oraz jedną z najbardziej poszukiwanych obecnie umiejętności na rynku mody.

 

STUDIUJ & PRACUJ!

Zajęcia na studiach niestacjonarnych realizowane są w cyklu weekendowym. Odbywają się dwa razy w miesiącu, maksymalnie osiem spotkań w semestrze. Studia te dedykowane są osobom, które chcą jednocześnie studiować (poszerzać specjalistyczną wiedzę) oraz pracować (zdobywać kompetencje i doświadczenia zawodowe).

 

O STUDIACH

Program studiów PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, FOTOGRAFIA I VISUAL BRANDING jest rozszerzeniem realizowanego w porzednich latach programu Komunikacja w modzie i projektowanie marki. Studia, w obecnie przyjętej formule, dedykowane są osobom, które chciałyby połączyć pasję do mody z pracą zawodową w obszarach projektowania marki, jej komunikacji i kreacji spójnej identyfikacji wizualnej oraz nabyć umiejętności z obszaru fotografii modowej, jako narzędzia dotarcia do klienta w dobie kultury wizualnej.

Tworzenie spójnego komunikatu marki, ściśle powiązanego z jej DNA, jest jak opowiadanie unikalnej historii, pełnej emocji w warstwie wizualnej i werbalnej, budującej w klientach pragnienie posiadania oraz chęć identyfikowania się z daną marką i jej produktami. 

W trakcie studiów PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, FOTOGRAFIA I VISUAL BRANDING studenci zdobywają wiedzę na temat metod budowania marki modowej przy użyciu profesjonalnych narzędzi komunikacji z otoczeniem, a także nabywają umiejętność kreowania wokół niej atrakcyjnego i przekonywującego storytelling’u, copywrite’u oraz kreatywnego przekazu wizualnego, które tworzą jej rozpoznawalność na rynku.

Program wypełniony jest merytorycznymi wykładami i praktycznymi ćwiczeniami prowadzonymi przez uznanych ekspertów branży mody. Studenci poznają fachowy język mody, zjawiska rządzące branżą oraz stają się świadomymi krytykami i skutecznymi specjalistami projektowania komunikacji wizualnej marek modowych oraz poznają pełen zakres fotografii branżowej: od zdjęć produktowych po fotografię wizerunkową i sesyjną. W trakcie studiów realizowane są cykle zajęć warsztatowych ukierunkowanych na pracę z produktem, obejmujące zakresem tematycznym zagadnienia wprowadzenia marki na rynek, projektowania zorientowanego na odbiorcę czy produkcję wydarzeń specjalnych i pokazów mody, jako elementu wsparcia promocyjnego. Program studiów obejmuje również tworzenie identyfikacji wizualnej z wykorzystaniem profesjonalnych programów graficznych, produkcję sesji fotograficznych oraz technologię obrazu i postprodukcję.

Jednym z ważniejszych aspektów, na które VIAMODA kładzie nacisk, jest networking branżowy. Studenci mają możliwość zdobywania i nawiązywania wielu kontaktów zawodowych oraz odbywania praktyk w rzeczywistych warunkach rynkowych. 

Studia na specjalności PROJEKTOWANIE KOMUNIKACJI MARKI, FOTOGRAFIA I VISUAL BRANDING prowadzone są w języku polskim.

 

 

                                                   

                                                    KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999