OPŁATY

numer konta

80 1600 1068 1843 8502 7000 0004

Bank BNP Paribas S.A. (SWIFT: PPABPLPK) Nazwa odbiorcy: VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie Adres odbiorcy: ul. Paca 37, 04 – 386 Warszawa

terminy płatności

wpłata jednorazowa: do 1 października

wpłaty semestralne: do 1 października za semestry zimowe; do 15 lutego za semestry letnie

wpłaty miesięczne: do 15 dnia każdego miesiąca (od września do czerwca)

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA