JESTEŚ  JUŻ  ZDECYDOWANY ?  PRZEJDŹ  DO  ZAKŁADKI  

 

Dyrektor artystyczny, stylista i specjalista VM (visual merchandising) to jeden z najnowszych, innowacyjnych kierunków podyplomowych VIAMODA Szkoły Wyższej, który rozwija ofertę studiów dedykowanych sprofilowanemu kształceniu w dziedzinie mody, do tej pory niedostępnych w Polsce. Nasza oferta skierowana jest do absolwentów innych studiów i profesjonalistów, pragnących uzupełnić swoją edukację o specyfikę wiedzy z obszaru stylizacji, wizualnych technik sprzedaży produktów modowych oraz synergicznie scalajacej to wszystko dyrekcji artystycznej w obszarach mody. Absolwent tych studiów łączy w pracy zawodowej wizjonerstwo z pragmatyzmem, fantazję modową z wszechstronną wiedzą kulturową oraz umiejętności organizacyjne ze skuteczną realizacją pomysłów. Studia umożliwiają poszerzenie kompetencji zawodowych i zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy. Poszerzają wiedzę, umiejetności i kompetencje oraz horyzonty dostrzegnia zjawisk zachodzących w profesjonalnym świecie mody i w otaczajacej nas kreatywnej rzeczywistości. Zajęcia prowadzi kadra profesjonalistów ze znaczacym branżowym doświadczeniem. Część programu realizowana jest w języku angielskim. Studia obejmują praktyczne wykonanie samodzielnych i grupowych stylizacji, projektów, sesji fotograficznych oraz filmowych na użytek budowania własnego, zawodowego portfolio.

 

> CELE STUDIÓW

Kształcenie profesjonalistów w zakresie stylizacji, kreacji wizualnych technik sprzedaży, kształtowania spójnego wizerunku firm i projektów z branży fashion, prowadzenia kreatywnej działalnosci w obszarze mody oraz scalajacej te działania dyrekcji artystycznej.

 

Cele szczegółowe:

 • pogłębienie wiedzy o trendach, kontekście i rozwoju współczesnej mody
 • poznanie i ugruntowanie warsztatu pracy stylisty
 • znajomość specyfiki stylizacji dla mediów modowych
 • znajomość specyfiki stylizacji w komunikacji wizerunkowej
 • poznanie procesów produkcji i organizacji sesji i eventów modowych
 • poznanie zasad i warsztatu pracy w obszarze VM
 • wiedza i trening z obszaru działań dyrektora kreatywnego marek modowych
 • stworzenie bazy kontaktów zawodowych
 • projekt zawodowego portfolio

 

> ADRESACI

 • absolwenci kierunków projektowych, plastycznych, fotograficznych i podobnych, chcący sprofilować swoją karierę w dziedzinie mody
 • osoby rozwijające ścieżkę kariery w dziedzinie mody, chcące podnieść kwalifikacje lub sprofilować drogę zawodową w kierunku stylizacji, VM i dyrekcji artystycznej

 

> WARUNKI UKOŃCZENIA

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego, przygotowanie indywidualnego lub grupowego Projektu Dyplomowego z zakresu studiów w formie pisemnej i wizualnej oraz przeprowadzenie jego prezentacji.

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999 

 
 
PARTNERZY     STUDIÓW: