KINGA WIŚNIEWSKA

Moją pracę dyplomową poświęciłam modzie, sztuce i architekturze z czasów PRL. Celem mojego projektu było ukazanie zmian zachodzących na przestrzeni lat 1945-1989 w Polsce, przedstawienie kontekstu buntu w istniejącym ówcześnie systemie. Część projektową mojej pracy dyplomowej stanowi przewodnik, który przedstawia najciekawsze wyrazy buntu w modzie, sztuce i architekturze PRL z tamtego okresu.