VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie kształci na studiach I stopnia o profilu praktycznym, na kierunku wzornictwo, a także na studiach podyplomowych.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia potwierdzający nadanie kwalifikacji pełnej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 na studia w VIAMODA Szkole Wyższej w Warszawie odbywa się bez egzaminów wstępnych, na podstawie postępowania rekrutacyjnego. W zależności od specjalności, na którą aplikują, kandydaci opracowują MOODBOARD, czyli tablicę inspiracji w formie kolaży, obrazów, próbek kolorów deseni, rysunków i innych elementów, które pobudzając wyobraźnię odbiory, pomagają mu zidentyfikować atmosferę, styl, motyw przewodni kolekcji lub identyfikacji wizualnej wybranej marki modowej. Moodboard może zostać przygotowany w formie elektronicznej lub w formie papierowej, która zostanie zeskanowana lub sfotografowana i przesłana w formie elektronicznej na potrzeby rekrutacji.  

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO ODWIEDZENIA NASZEJ UCZELNI PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA.

Umów się na indywidulaną wizytę wysyłając e-mail na: rekrutacja@viamoda.edu.pl

Wybierając VIAMODA Szkołę Wyższą wybierasz najwyższą jakość kształcenia, kreatywność w projektowaniu i zarządzaniu oraz branżowe know-how! 

Wybór idealnej kariery, podobnie jak i rozwijanie dalszych kompetencji na bardzo dynamicznym rynku mody i w branżach kreatywnych, nie jest prostym zadaniem.

Ułatwiając wybór ścieżki kariery, dostosowanej do Twoich indywidualnych oczekiwań i potrzeb, oferujemy indywidualne spotkania z ekspertem rekrutacji, który przedstawi program i ułatwi podjęcie najlepszej decyzji zarówno w zakresie studiów I stopnia lub studiów podyplomowych. 

 

 

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH STUDENTÓW! MASZ PYTANIA? ODPOWIEMY NA NIE Z PRZYJEMNOŚCIĄ!    

 

 

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999