VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie kształci na studiach I stopnia o profilu praktycznym, na kierunku wzornictwo, a także na studiach podyplomowych.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata oraz dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia potwierdzający nadanie kwalifikacji pełnej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 na studia w VIAMODA Szkole Wyższej w Warszawie odbywa się bez egzaminów wstępnych, na podstawie postępowania rekrutacyjnego. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja odbywa się w terminie od 15.03.2021 r. do wyczerpania limitu miejsc. 

 

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY DO ODWIEDZENIA NASZEJ UCZELNI PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE NA STUDIA.

TERMINY DNI OTWARTYCH, W CZASIE KTÓRYCH KANDYDACI BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ POZNANIA UCZELNI ORAZ OSOBISTEJ ROZMOWY ZE STUDENTAMI I PRACOWNIKAMI BĘDĄ PUBLIKOWANE NA BIEŻĄCO.

 

Wybierając VIAMODA Szkołę Wyższą wybierasz najwyższą jakość kształcenia, kreatywność w projektowaniu i zarządzaniu oraz branżowe know-how! 

Wybór idealnej kariery, podobnie jak i rozwijanie dalszych kompetencji na bardzo dynamicznym rynku mody i w branżach kreatywnych, nie jest prostym zadaniem.

Ułatwiając wybór ścieżki kariery, dostosowanej do Twoich indywidualnych oczekiwań i potrzeb, oferujemy indywidualne spotkania z ekspertem rekrutacji, który przedstawi program i ułatwi podjęcie najlepszej decyzji zarówno w zakresie studiów I stopnia lub studiów podyplomowych. 

 

 

DOŁĄCZ DO GRONA NASZYCH STUDENTÓW! MASZ PYTANIA? ODPOWIEMY NA NIE Z PRZYJEMNOŚCIĄ!    

 

 

 

KONTAKT : e-mail: rekrutacja@viamoda.edu.pl   tel.: +48 506 561 999