VIAMODA Szkoła Wyższa realizuje proces edukacyjny na studiach I stopnia (licencjackie) na kierunku wzornictwo oraz studiach podyplomowych na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr MNiSW-DNS-WUN-6010-14407-3/SP/11 z 28 czerwca 2011 roku.

 

Zezwolenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie VIAMODA Szkoły Wyższej z siedzibą w Warszawie – pobierz

Statut VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie – pobierz

Regulamin studiów – pobierz

Regulamin dyplomowania - pobierz

Zasady edycji prac dyplomowych - pobierz

Regulamin studiów podyplomowych - pobierz

Regulamin Studium Zawodowego - pobierz

Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych - pobierz

Informacja o ochronie danych osobowych - pobierz

Uchwała Senatu w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia w roku 2021/2022  pobierz

Uchwała Senatu w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia w roku 2022/2023  pobierz

Uchwała Senatu w sprawie potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów pobierz

Zarządzenie Rektora w sprawie obron prac dyplomowych w trybie on-line - pobierz

Zarządzenie Rektora w sprawie zaliczeń i egzaminów w trybie on-line - pobierz

 

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie w Biuletynie Informacji Publicznej - link