ZASADY BEZPIECZNEGO I HIGIENICZNEGO KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ UCZELNI, INFRASTRUKTURY I WYPOSAŻENIA ORAZ POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU I AWARII W VIAMODA SZKOLE WYŻSZEJ W WARSZAWIE 

 
 

W razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi na terenie Uczelni prosimy o kontakt z Rektoratem Uczelni pod numerem telefonu +48 506 561 984.

W przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia wymagającego natychmiastowej interwencji prosimy o kontakt z numerem telefonu alarmowego – 112.

Inne awarie wymagające natychmiastowego usuniącia naleąy zgłaszać bezpośrednio do właściwych służb: pogotowie wodno-kanalizacyjne – tel. 994, pogotowie energetyczne – tel. 991.

 

Zasady BHP VIAMODA Szkoły Wyższej w Warszawie - pobierz